Deutsch

Bosanski

Hrvatski

Srpski

Srpsko-Crnogorski

Deutsch

Bosanski

Hrvatski

Srpski

Srpsko-Crnogorski

 

 

Landgericht Traunstein

Tumač i prevodilac  

Dipl. Ekonom

Obrad Aljetic

 

stalni sudski tumač za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Marienbergerstr. 11

83024 Rosenheim

Tel.: 0173/4855971

E-Mail: oaljetic@web.de

 

 

 

Prevodim i overavam sve dokumente:

 • isprave (npr. izvode iz matičnih knjiga rođenih i venčanih, krsne listove, ...)

 • uverenja i potvrde (npr. uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanju, uverenja o državljanstvu, uverenja o slobodnom bračnom stanju, lekarske potvrde i uverenja, radne potvrde, ...)

 • rešenja (npr. zajamčenja dodele njemačkoga državljanstva, rešenja o ispisu iz državljanstva, ...)

 • dokaze boravka (npr. prijavnice, potvrde prijava, ...)

 • svedočanstva (diplome, svjedočanstva o završenom razredu, ...)

 • punomoći

 • presude o razvodu braka i ostale sudske presude i odluke

 • itd.

 

Prevodim stručne tekstove iz: 

 • privrede (npr. ugovore o jamstvu i kreditima u bankarskom poslovanju, propise preduzeća, ...)

 • nauke (npr. stručne članke i publikacije, ...)

 • tehnike (npr. uputstva o upotrebi, ...)

 • pravosuđa (npr. zakonske odredbe, ...)

 • medicine (npr. lekarske nalaze i potvrde, ...)

 • politike (npr. informativne brošure, ...) 

 • itd.

 

Tumačim kod:

 • sudova (opštinskih/osnovnih i okružnih)

 • ustanova (npr. policije za strance)

 • službi i ureda (npr. matičnih ureda kod venčanja)

 • ostalih institucija (npr. Službe za vansudski sporazum)

 • advokata i javnih beležnika

 • polaganja vozačkog ispita  

 • itd.

 

Nudim pomoć pri ispunjavanju zahteva za:

 • dozvolu za boravak (boravnu vizu)

 • radnu dozvolu

 • penziju

 • pomoć za plaćanje stanarine

 • molbu za dodelu njemačkoga državljanstva

 • otpust iz državljanstva Srbije i Crne Gore

 • itd.  

 

 

 

Tumač i prevodilac  

Dipl. Ekonom

Obrad Aljetic

 

stalni sudski tumač za bosanski, hrvatski i srpski jezik

 

 

Marienbergerstr. 11

83024 Rosenheim

Tel.: 0173/4855971

E-Mail: oaljetic@web.de