Deutsch

Bosanski

Hrvatski

Srpski

Srpsko-Crnogorski

Deutsch

Bosanski

Hrvatski

Srpski

Srpsko-Crnogorski

 

 

Landgericht Traunstein

Tumač i prevodilac  

Dipl. Ekonom

Obrad Aljetic

 

stalni sudski tumac za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Marienbergerstr. 11

83024 Rosenheim

Tel.: 0173/4855971

E-Mail: oaljetic@web.de

 

 

 

Prevodim i ovjeravam sve dokumente:

 • isprave (npr. izvode iz matičnih knjiga rođenih i vjenčanih, krsne listove, ...)

 • uvjerenja i potvrde (npr. uvjerenja o nekažnjavanju i neosuđivanju, uvjerenja o državljanstvu, uvjerenja o slobodnom bračnom stanju, ljekarske potvrde i uvjerenja, radne potvrde, ...)

 • rješenja (npr. zajamčenje/garancija dodjele njemačkog državljanstva, rješenje o odricanju od državljanstva BiH, ...)

 • dokaze boravka (npr. prijavnice, potvrde prijava, ...)

 • svjedodžbe/svjedočanstva (diplome, svjedodžbe o završenom razredu, ...)

 • punomoći

 • presude o razvodu braka i ostale sudske presude i rješenja

 • itd.

 

Prevodim stručne tekstova iz: 

 • privrede (npr. ugovore o jamstvu i kreditima u bankarskom poslovanju, propise preduzeća, ...)

 • nauke/znanosti (npr. stručni članci i publikacije, ...)

 • tehnike (npr. uputstva o upotrebi, ...)

 • pravosuđa (npr. zakonske odredbe, ...)

 • medicine (npr. ljekarski nalazi i potvrde, ...)

 • politike (npr. informativne brošure, ...) 

 • itd.

 

Tumačim kod:

 • sudova (općinskih/opštinskih, kantonalnih/okružnih)

 • ustanova (npr. policije za strance)

 • službi i ureda (npr. matičnih ureda kod vjenčanja)

 • ostalih institucija (npr. Službe za vansudski sporazum)

 • advokata i javnih bilježnika

 • polaganja vozačkog ispita

 • itd.

 

Nudim pomoć pri ispunjavanju zahtjeva za:

 • dozvolu za boravak (boravnu vizu)

 • radnu dozvolu

 • penziju

 • pomoć za plaćanje stanarine

 • molbu za dodjelu njemačkoga državljanstva

 • odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine

 • itd.

 

 

Tumač i prevodilac  

Dipl. Ekonom

Obrad Aljetic

 

stalni sudski tumac za bosanski, hrvatski i srpski jezik

 

 

Marienbergerstr. 11

83024 Rosenheim

Tel.: 0173/4855971

E-Mail: oaljetic@web.de